Navigácia

Súčasti našej školy:

Kontakt MŠ

Telefón: 0908 426 603
E-mail: mschrenovec@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Jana Šovčíková
Učiteľky MŠ: Viera Pravdová
Jarmila Harnišová
Michaela Vajnoráková
Číslo účtu MŠ: SK75 5600 0000 0090 1899 2002
BIC kód banky: KOMASK2X
Pokyny k platbe: Výška mesačného príspevku na dieťa v MŠ je od 1.9.2015 stanovená na 13 Eur.
Príspevky uhrádzajte trvalým príkazom z účtu vždy do 10. dňa za daný
mesiac. Prosíme rodičov, aby si trvalé platby zadávali na dobu určitú
do 30.6.2016, aby sme sa vyhli problémom s vracaním platieb.

KARNEVAL V MŠ

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... tieto slová piesne sa z celej sily ozývali nielen materskou, ale aj základnou školou. Veď karnevalový deň je predsa len 1x v roku a to vedia všetky deti. Tento rok bol opäť trochu iný. Pani učiteľky pripravili deťom súťaže, v ktorých museli prejaviť svoje spevácke, tanečné i pohybové schopnosti. Všetko dopadlo na jednotku a už teraz sa tešíme na video, kde si to pozrieme ešte raz. Ďakujeme pánovi starostovi za kamerový záznam. 

Do galérie Karneval v MŠ boli pridané fotografie.

 

 

Práve v Deň materských škôl k nám do MŠ prišli vzácni hostia, ktorí nám s láskou k ľudovým tradíciám obce predstavili tradičné ľudové nástroje, ktoré vznikli vďakapracovitým rukám p. M. Ondrejoviča a reprezentujú našu obec po celom Slovensku i v zahraničí.  Pri veselých tónoch heligónky v podaní vedúceho FS Hájiček p. E. Trgiňu sa rozospievali všetky deti MŠ.

V uvoľnenej atmosfére sa opäť potvrdilo, že aj dnes dokáže ľudová pieseň, ľudový nástroj či pútavé rozprávanie o ľudových tradíciách obce zaujať a potešiť.

 

Ďakujeme za krásny darček k nášmu spoločnému sviatku!

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

4.11.2015

V našej materskej škole oslávime tento deň ľudovými tradíciami,  v spoločnosti ľudového výrobcu trombít z obce p. Michala Ondrejoviča a vedúceho FS Hájiček Ing. Emila Trgiňu. Už teraz sa tešíme!!!

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).

Tento významný deň, nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne 4. novembra.

Zriaďovatelia, materské školy, inštitúcie, organizácie, všetci tí, ktorým záleží na materskom školstve u nás, zdôraznite, podporte a spropagujte tento Deň materských škôl na Slovensku dôstojným spôsobom.

To, či sa tohtoročný Deň materských škôl na Slovensku stane tradíciou, závisí nielen od materských škôl, ale aj od všetkých, ktorí sú s nimi rôznym spôsobom spätí. Veríme, že profesionálna hrdosť nás všetkých pomôže k zvýšeniu statusu materských škôl v našej spoločnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúfame a veríme, že spoločnými silami a zapojením sa do aktivít, sa nám podarí tento deň uviesť do života a Slovenská republika sa stane príkladom aj pre iné štáty, ktoré podporujú a hrdia sa inštitúciou, akou je materská škola. (viac na www.omep.sk)

 

 

Október - mesiac ako každý iný a predsa jedinečný.

Skrýva v sebe úctu a lásku, ktorou chceme zahrnúť našich starkých. Aspoň na chvíľu im dať pocítiť, že sme tu pre nich, ako oni boli pre nás, keď sme boli deťmi.

Sviatočnú kytičku ľudových piesní, básní a tančekov uvili za všetky deti MŠ Emmka, Dianka, Simonko a Mariánko.

Ďakujeme! 

DEŇ STARÝCH RODIČOV

 

11.10.2015

 

Cieľom tohto dňa je vyzvať ľudí, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom a zas oni majú možnosť prejaviť svoje city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú ruku a podeliť sa s nimi o životné múdrosti.

Milí starí rodičia, už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle na oslavách Vášho sviatku na OÚ v Chrenovci-Brusne.

K Vášmu sviatku Vám srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VÝROBOK Z TEKVÍC A JESENNEJ ZELENINY

Október je mesiac, kedy po zaslúženej práci prichádza odmena v podobe bohatej úrody. Je to čas, kedy už aj škôlkári vedia, že ovocie a zelenina je nielen zdravá, ale ponúka množstvo možností ako ju tvorivo využiť. 

Vďaka ochote rodičov, súrodencov a starých rodičov vznikli aj tento rok originálne dielka, ktoré zaujali aj medzi prácami žiakov. Ďakujeme všetkým za čas, ktorý ste venovali deťom! (viac vo fotogalérii: tekvice z lavice

 

 

ZASADNUTIE RADY ŠKOLY - VOĽBY

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy bola zvolená do funkcie predsedu p. Veronika Valachová, ktorá v Rade školy zastupuje rodičov materskej školy. K zvoleniu do funkcie jej srdečne gratulujeme!

Rada školy pri ZŠ

Predseda:

Veronika Valachová

Podpredseda:

Martina Strmeňová

Členovia:

Jarmila Harnišová, Zdenka Michalovičová, František Šimko, Andrea Folentová, Dušan Homola, Milan Trgiňa, Ján Máček

SZUŠ VOLCANO V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

18.09.2015     

Súkromná základná umelecká škola Volcano v spolupráci so ZŠ G. Drozda s MŠ v šk. roku 2015/2016 ponúka pre deti materskej školy možnosť prípravného štúdia.

Deti sa počas tanečných tréningov naučia základy z rytmiky, gymnastiky a tanečnej a pohybovej prípravy.

Veríme, že z nich raz vyrastú úspešní tanečníci.

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

Prázdniny ubehli ako voda a my sa opäť stretneme plní očakávania, čo nové nám prinesie nový školský rok.

Milé deti, milí rodičia, tešíme sa na Vás v utorok 2.9.2015 v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod.

kolektív materskej školy

V prvý deň letných prázdnin prišla vynikajúca správa o výhre našej materskej školy v projekte "Veselé zúbky"

Organizátori projektu ocenili kreativitu našich detí pri tvorbe maskota, za ktorého získali 1. miesto v rámci Trenčianskeho kraja a vyhrali špeciálnu cenu v podobe produktových balíčkov pre všetky deti. Srdečne blahoželáme k mimoriadnemu úspechu. 

Konečné poradie podľa krajov:       

BA kraj – MŠ Plicková 16, Bratislava – trieda Mravčekovia
BB kraj – MŠ Abovce – 1. trieda
KE kraj – MŠ Strážske – 1. trieda
NR kraj – MŠ Šalgovce – 1. trieda
PO kraj – MŠ Liptovská Teplička – trieda Lienky
TN kraj – MŠ Chrenovec – Brusno – 2. trieda
ZA kraj – MŠ Čierne – malá trieda

26.6.2015

Školský rok 2014/2015  je výnimočný. Budeme si ho pamätať aj vďaka prvému vystúpeniu našej materskej školy na hornonitrianskych folklórnych slávnostiach v Prievidzi, na ich jubilejnom 30. ročníku.

O tom, že sa "naši štuplíci", ako ich nazvali v Prievidzi, vôbec medzi 14-timi vystúpeniami detských folklórnych súborov nestratili, svedčí aj potlesk a ovácie publika a pamätný list p. primátorky Macháčkovej.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu! (viac na http://www.rkcpd.sk/hornonitrianske-folklorne-slavnosti.html?page_id=2824 )

Krásne, slnečné, láskou a bohatými zážitkami naplnené letné prázdniny, Vám praje celý kolektív materskej školy!

Dňa 25. 06. 2015 sa v materskej škole uskutočnila slávnostná rozlúčka 10 predškolákov, na ktorej vystúpili deti so svojim programom a poslednýkrát sa rozlúčili s celým kolektívom MŠ. Podujatie sa nieslo v príjemnej rodinnej atmosfére, ku ktorej prispela aj úprava piesne Gaudeamus, ktorou deti prekvapili svojich dojatých rodičov.

Veľa úspechov v 1. triede vám z celého srdiečka praje celý kolektív materskej školy!

8.6.2015

Pomaly sa blíži koniec školského roka 2014/2015 a s ním zaslúžená odmena v podobe výletu, tentokrát do krajskej hvezdárne a planetária.

 

Veľmi sme sa potešili pripravenému programu vo hviezdnej sále, najmä rozprávke o chlapcovi Martinovi a jeho túžbe dostať sa k najkrajšej hviezde na oblohe.

Výlet by nebol úplný, keby sme sa aj niečo nové nenaučili. A práve pobyt v UFO sále a interaktívne rozprávanie o najznámejších súhvezdiach, telesách na oblohe, ktoré si deti mohli vyskúšať aj na názorných modeloch nám k tomu výrazne pomohol. Spoznali sme bližšie aj našu Zem. Deti pobyt vo hvezdárni zaujal a celou cestou späť bolo počuť okrem spevu a smiechu i Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter..... 

Ďakujeme OÚ za preplatenie všetkých finančných nákladov spojených s výletom!

5.6.2015

Pozorovať domáce zvieratá v ich prirodzenom prostredí nemáme možnosť kedykoľvek. O to viac nás potešilo pozvanie rodiny Krivánekových, ktorí nás privítali u nich doma. Deti si mali možnosť pozrieť, ale i pohladkať malé kozičky, kuriatka a prasiatka. Dozvedeli sa čím sa živia, aký úžitok prinášajú a veľa iných dôležitých informácií.  Ďakujeme za pohostenie a možnosť stráviť s vami deň plný prekvapení. Bolo nám u vás veľmi dobre!

 

04.06.2015

Na ihrisku ZŠ Mierové námestie sa uskutočnila športová olympiáda materských škôl. V silnej konkurencii sme získali 9 medailí a celkovo 2. miesto spomedzi všetkých materských škôl.

Umiestnenia:

Zmiešaná štafeta: 1. miesto – Nikolasko Kováč, Tamarka Benková, Esterka Ficelová, Tadeáško Halbavý.

Beh na 20 m. dievčatá: 1. miesto – Esterka Ficelová, 2. miesto – Tamarka Benková, 3. miesto – Malvínka Gabalová

Skok z miesta: 3. miesto – Tamarka Benková

Hod loptičkou, chlapci: 3. miesto – Nikolasko Kováč

Čestne pretekal aj najmladší z družstva Kristiánko Podolec. Srdečne gratulujeme k úspechu!

Pozrite si aj ďalšie fotky v galérii.            ATLETIKA - "KRÁĽOVNÁ ŠPORTOV" - článok o olympiáde MŠ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Na svete je veľa detí

a na všetky slnko svieti,

a každé si v srdci želá,

aby slnka bolo veľa.

 

 

 

Dnešný deň sa vydaril.  Slnko, teplo, zmrzlina, úsmev v tvári a športové preteky. To všetko sme zvládli aj vďaka  milému pozvaniu na zmrzlinu od rodiny Wiesnerových. Ďakujeme v mene všetkých detí! 

V dňoch 23. - 24. 5. 2015 sa v meste Handlová uskutočnili plavecké preteky “O pohár mesta Handlová”.

V kategórii "C", ročník 2009 sa náš talentovaný predškolák,  JAKUBKO SVITOK,  umiestnil na 1. mieste.

Srdečne gratulujeme k úspechu!

 

VESELÉ ZÚBKY

26.05.2015

V rámci vzdelávacieho projektu "Veselé zúbky", sme v spolupráci s dentálnou sestrou p. Katkou Čampišovou, zorganizovali v našej MŠ štvrtýkrát podujatie, v ktorom sa deti naučili 8 krokov správneho čistenia zúbkov, nové piesne, spoznali Zubožrúta, maskotov Bibi a Bibka, riešili úlohy na pracovných listoch, ale hlavne vyskúšali si pod odborným vedením správnu techniku čistenia zúbkov.

Prostredníctvom detí získali nové informácie aj rodičia, ktorí si mnohé materiály môžu stiahnuť na stránke www.veselezubky.sk .

Do celoslovenskej súťaže, v ktorej môžeme vyhrať ceny v hodnote 1000 Eur, posielame vypracované úlohy a fotky z akcie. Držte nám palce v súťaži!

 

12.05.2015        

Dostať sa aspoň na chvíľu do krajiny zázrakov. Po tom sme v detstve všetci niekedy túžili. Celkom neplánovane sa tam však ocitá Alica, hlavná hrdinka rozprávky, ktorá zisťuje, že nie všetko je tam také, ako má byť .....

Ďakujeme deťom zo ZUŠ, že nám spoločne s deťmi MŠ a ZŠ  umožnili aspoň chvíľu snívať svoj detský sen.

 

 

Mamičke

 

Ružička je červená a srdiečko tiež,
ty to, milá mamička, veľmi dobre vieš.
Najlepšia si na svete,
veľmi rád ťa mám,
ružičku a srdiečko z lásky ti dnes dám.

 

07.05.2015

Nestáva sa to často, ale keď to príde, tak to zohreje pri srdci nielen obdarovaných, ale aj darujúcich. Práve tak sme sa, milí rodičia, cítili pri čítaní týchto riadkov, ktoré vznikli ako odozva po vydarenom popoludní osláv dňa matiek v našej materskej škole. Veľmi pekne ďakujeme za ocenenie našej práce. (Kolektív MŠ)

"Dobrý deň, ešte raz by som sa chcela poďakovať v mene všetkých rodičov za dnešné krásne predstavenie venované maminkám.  V prvom rade pani učiteľkám, Janke, Vierke, Jarke, Miške, pani učitelke zo ZUŠ a tiež ujovi Emilovi. Veľmi dobre vieme, koľko úsilia, trpezlivosti a energie venujete naším deťom a veľmi si to vážime. Podarilo sa Vám nás rozosmiať, dojať a každá mamina odchádzala "pyšná" a spokojná . Ďakujeme!"

Veronika Valachová, členka rady školy

MALÝ ZDRAVOTNÍK A DOPRAVÁČIK

Stretávame sa jedenkrát v roku, aby sme si navzájom zmerali svoje vedomosti z dopravnej a zdravotnej výchovy. Vždy sa na to tešíme. Tentokrát v zložení trojčlenného družstva: Tamarka Benková, Malvínka Gabalová a Nikolasko Kováč.

Aj tento rok nás čakalo veľa prekvapení a zaujímavých úloh, ktoré deti potešili a mnohému novému naučili. Ďakujeme vám deti za vzornú reprezentáciu v Handlovej.

 

 

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY V LOVE RÝB UDICOU – 1. MIESTO

01.05.2015

“Ako vyplniť deťom voľný čas? “ To je otázka, ktorá trápi mnoho rodičov.

O tom, že sa to dá, nás presvedčil a  milo prekvapil náš škôlkar Jakubko Svitok, ktorý na Detských rybárskych pretekoch v love rýb udicou, získal na vodnej nádrži Slávnica 1. miesto. Srdečne gratulujeme k úspechu v tejto zaujímavej a netradičnej záľube.

(Kliknutím na diplom sa obrázok zväčší v novom okne.)

 

 

CYKLISTA OČAMI DETÍ - VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

27.04.2015

Detská tour Petra Sagana pripravila pre deti výtvarnú súťaž s témou: "Peťo Sagan detskými očami" a "Bicykel a ja".  Pretože v našej materskej škole máme veľa fanúšikov tohto výborného slovenského pretekára, do súťaže sme poslali 7 kresieb. Teší nás odmena v podobe diplomu s podpisom Petra Sagana, ktorým ocenil všetky kresliace deti. Viac na http://detskatour.sk/cyklista-ocami-deti-vytvarna-sutaz/

HANDLOVSKÉ KAHANČEKY

23.04.2015

Tento deň bol pre našu materskú školu slávnostný.

O 15-tej hodine sme sa stretli v priestoroch DK Handlová, na 16. ročníku ľudovej tvorivosti materských škôl pod názvom HANDLOVSKÉ KAHANČEKY. 

Deti našej MŠ vystúpili s programom: "My sme chlapci, my vojaci", v ktorom odzneli staré regrútske piesne z oblasti Chrenovca - Brusna. 

Fotky z akcie si môžete pozrieť v našom fotoalbume alebo kliknutím na fotky:

  

13.04.2015

Vďaka výbornej spolupráci so ZŠ sme sa mali možnosť spolu s 1.- 4. roč. zúčastniť výchovného koncertu, pod vedením Viktora Guľváša, ktorý deťom prostredníctvom piesne pripomenul dôležitosť slušnosti, priateľskosti, pocitu zodpovednosti a vzájomnej tolerancie. Oceňujeme hlavne zábavný spôsob a aktívnu spoluprácu detí na koncerte. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

Viac na  www.viktorkoncerty.sk.

DEŇ NARCISOV V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

27.03.2015

Deň narcisov je na Slovensku zbierka s najdlhšou tradíciou. Podporuje projekty určené predovšetkým onkologickým pacientom, ale tiež  preventívne programy  na podporu výskumu, hospicov a zdravotníckych zariadení.

V našej materskej škole sú deti s veľkými srdiečkami, o čom svedčí aj mimoriadny  záujem o túto zbierku. Ďakujeme za každý cent, ktorý pomôže tým, ktorí to teraz veľmi potrebujú!

Celkovo sme v ZŠ a MŠ vyzbierali 132,57 Eur! ĎAKUJEME! smiley

AKTUALITY A OZNAMY MŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne
  972 32 Chrenovec-Brusno, č. 395
 • > 046/5471 019, 5471 133
  RNDr. Marián Šorl, riaditeľ školy

  > 046/5471 011, 5471 133
  Mgr. Viera Borková, zástupkyňa riaditeľa

  > 0908 426 334, 046/5471 133
  Martina Strmeňová, ekonómka školy

Fotogaléria