Navigácia

Výchovný poradca

________________________

Výchovný poradca:   Mgr. Eva Paulíková

Kontakt:                        046/5471133, 0908 426 334

E-mail:                           eva.paulikova1@gmail.com

Konzultačný deň:       ŠTVRTOK od 11:30 do 13:30 hod.

 

 

Poslanie výchovného poradcu:

- rieši problémy žiakov v správaní, učení
- zabezpečí psychologické vyšetrenie žiaka
- poskytuje informácie o stredných školách (ďalšie štúdium, odbory)
- pracuje s programom Proforient (pre 5. a 9. ročník - kam po skončení 9. ročníka,
možnosti štúdia)

 

 

Aktuálne termíny pre školský rok 2015/2016

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na ZŠ na študijne a učebné odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností a talentu do 20.2.2016.

 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na základnej škole na ostatné 

študijné a učebné odbory do 10.4.2016

 

1.kolo - 1. termín prijímacích skúšok - 9.5.2016 

1.kolo - 2. termín prijímacích skúšok - 12.5.2016 

S výberom pomôže www.zoznamskol.eu

 

Psychologické poradenstvo 

Bezplatné psychologické poradenstvo poskytuje:

 

- Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi , Ul. 

Červeňa č.34, tel. 046/542 70 88

 

- Centrum špecialno – pedagogického poradenstva, Prievidza tel. 046/543 31 84

Služby súkromných psychológov sú platené!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne
  972 32 Chrenovec-Brusno, č. 395
 • > 046/5471 019, 5471 133
  RNDr. Marián Šorl, riaditeľ školy

  > 046/5471 011, 5471 133
  Mgr. Viera Borková, zástupkyňa riaditeľa

  > 0908 426 334, 046/5471 133
  Martina Strmeňová, ekonómka školy

Fotogaléria