Navigácia

Fotogaléria

Piatok 27. 5. 2016

Kalendár

Napíšte nám

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Štatistika

Počet návštev: 551382

Novinky a oznamy

 • 20. mája sa na našej škole uskutočnil 6. ročník tradičného futbalového turnaja „O pohár riaditeľa školy“. Zúčastnili sa ho 4 základné školy: ZŠ Školská, ZŠ Mierové námestie, ZŠ Morovnianska cesta a naša ZŠ. V 4 kategóriach si svoje sily zmeralo viac ako 100 žiakov.

  Výsledky:

  Kategória 1 - 3. – 5. ročník: 1. Chrenovec, 2. Školská, 3. Mierové

 • Žiaci 3. a 4. ročníka sa v dňoch 2.5. - 6.5.2016 zúčastnili pobytu v škole v prírode Tramptária v Nitrianskom Rudne. Počas piatich dní si vyskúšali rôzne športové, výtvarné, divadelné i tanečné remeslá. Zúčastnili sa výletov do ZOO v Bojniciach a skanzenu slovenskej dedinky v Mačove, kde sa oboznámili s jej históriou. Každý jeden deň bol pre žiakov výnimočný, nezabudnuteľný a plný zážitkov. Všetci sa vrátili domov spokojní a oddýchnutí.

 • 30. 4. 2016

  Do galérie Jarná príroda boli pridané fotografie.

 • 13. 5. 2016

  ...nebola jednoduchá, ale zato zaujímavá. 50-minútový náučný divadelno-šermiarsky program, ktorý diváka vezme na výlet do obdobia Samovej ríše, prvých kniežactiev, slávy Veľkej Moravy priblížil žiakom našej školy skupina umelcov zo Zvolena. Predstavenie bolo živé, dynamické a deťom sa veľmi páčilo. 

  Do galérie Cesta slovenskou históriou boli pridané fotografie.

 • 11. 5. 2016

  V tento deň sa uskutočnila regionálna súťaž, v ktorej si deti materských škôl zmerali sily v ovládaní dopravnej a zdravotnej výchovy. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá z MŠ v Handlovej, Lipníka, Jalovca, Malej Čause a Chrenovca – Brusna. Našu MŠ vzorne reprezentovali: Simonko Šimko, Bianka Matiašková a Dianka Homolová.

 • 10. 5. 2016

  Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza,  vyhlásila  3. ročník výtvarnej a literárnej súťaže  “Malá krajina – veľké osobnosti 2015” Slávni a naši, tento rok pod záštitou režiséra, scénaristu a cestovateľa  PAVLA BARABÁŠA. Do tejto súťaže sa zapojila aj EMILY GREGORÍKOVÁ, žiačka materskej školyktorá v kategórii materských škôl získala čestné uznanie.

 • 9. 5. 2016

  V piatok podvečer sa materská škola zaplnila do posledného miesta mamičkami, starými mamami a blízkymi príbuznými, ktorí nedočkavo čakali na piesne, básničky a tančeky, ktoré im detí venovali  k sviatku -  Dňu matiek.A ozaj, len čo sa rozozvučali tóny heligónky a zazneli prvé tóny fujary predškoláka Damiánka,  detí sprevádzal nadšený potlesk rodičov. Opäť sme raz spoločne strávili krásne chvíle, na ktoré budeme s hrdosťou a vďakou spomínať.

 • 7. 5. 2016

  Tento školský rok sa môžeme pochváliť v poradí už druhým medzinárodným ocenením materskej školy vo výtvarnej tvorbe. Tento úspech sa podaril  BIANKE MATIAŠKOVEJ, ktorá sa zapojila do 13. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže "Kostelničákov ornament 2016" a v kategórii MŠ sa dostala medzi 3 ocenené deti. Jej práca bude po vernisáži vystavená na výstave v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Pozvánku nájdete tu: KO_2016.doc.

 • Sadíme máje - pekné zelené

  29. apríla 2016 sme sa stretli pred Obecným úradom, aby sme si pripomenuli krásnu ľudovú tradíciu a spoločne s FS Hájiček zaspievali známe májové piesne. O tom, že sa malí "škôlkári" medzi dospelými folkloristami nestratili svedčí aj potlesk prítomných ľudí z obce.

 • 27. 4. 2016

  Deti našej materskej školy vystúpili s pásmom “Na salaši”, v ktorom predstavili divákom tradičné ľudové nástroje obce. 

  Ďakujeme všetkým deťom. ktoré sa pod vedením p. uč. J. Harnišovej a M. Vajnorákovej zúčastnili vystúpenia Handlovských kahančekov v DK Handlová. Osobitne sa chceme poďakovať p. E. Trgiňovi, ktorý sa aktívne všetkých nácvikov zúčastňoval a deti aj hrou na akordeóne doprevádzal.

 • 15. 4. 2016

  Ocenenie získala EMILY GREGORÍKOVÁ.

  Srdečne gratulujeme k úspechu!

  Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej výtvarnej súťaže a vernisáž výstavy: My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá sa uskutoční 21.apríla 2016 o 10:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

 • 14. 4. 2016

  CVČ Handlová a ZO SZOPK A. Kmeťa vyhlásilo v rámci ochrany prírody a životného prostredia výtvarnú súťaž, kde naša škôlkárka  EMILY GREGORÍKOVÁ  získala v kategórii materských škôl krásne 1. miesto. Do súťaže sa zapojili všetky ZŠ a všetky materské školy z Handlovej, Gymnázium Handlová, ŠZŠ a CVČ Handlová. Celkovo bolo vystavených 272 prác detí.

 • Žiaci z krúžku SLOVENČINA NERTADIČNE sa zúčastnili  2. apríla v Prievidzi " NAJMILŠIEHO KONCERTU ", ktorý bol venovaný deťom z detských domovov TSK. Prispeli tak na činnosť domovov a odniesli si zážitok z moderovania, vystúpení detí ale aj hosťa podujatia C. Backingham.

 • 11. 4. 2016

  Žiačka 5.A triedy Laura Kmeťová sa zúčastnila celoslovenskej súťaže v karate. V SLOVENSKOM POHÁRI DETÍ A ŽIAKOV NA MYJAVE vo svojej kategórii - AGILITY - 11 ročné dievčatá obsadila 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme.Do galérie Úspešná karatistka - Laura boli pridané fotografie.

 • 1. 4. 2016

  V rámci projektu  sa podarilo našej materskej škole umiestniť na krásnom 4. mieste (ocenených bolo 6 materských škôl v rámci Slovenska).

  Poďakovanie patrí deťom z mladšej triedy, ktoré sa v rámci projektu zapojili do výtvarnej súťaže: „Radosti zimy a vianočných prázdnin“. Srdečne gratulujeme!

 • 21. 3. 2016

  “Veľká noc prichádza, každý sa raduje, dievčatko z Chrenovca vajíčko maľuje”... aj túto pieseň môžete teraz počuť v MŠ.  Po vynesení a podpálení Moreny v riečke Handlovka sa môžeme všetci spoločne pripravovať na Veľkú noc.

  Ďakujeme p. Emilovi Trgiňovi za hudobný doprovod na harmonike a Danke Pradlovej za opäť jedinečnú Morenu!

  Do galérie Vynášanie Moreny v MŠ boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Školského kola recitačnej súťaže sa zúčastnilo 40 súťažiacich.

  Umiestnenie bolo nasledovné :

   

  I. kategória

  poézia –   1. Adelka Mokrá 4. tr.

         2. Miroslav Matiaško

         3. Kristínka Jakubíková 2.A

 • Počítanie, jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov a ich priraďovanie k významu, schopnosť kombinovať, dobrá pamäť, vytrvalosť, či precvičovanie jemnej motoriky zamerané na rozvíjanie pohybov, ... to všetko čakalo na predškolákov v pripravovanom 1. ročníku Malej logickej olympiády do ktorej sme sa spolu so šiestimi deťmi zapojili. Súčasťou testovania boli úlohy zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

 • V piatok 18.03.2016 sa uskutočnil výchovný koncert p. Budinského, z rázovitej obce Očová, ktorý zahral deťom na rôzne ľudové nástroje a svoju hru obohatil odborným výkladom. 

  Do galérie Výchovný koncert "Očová, Očová" boli pridané fotografie.

 • 17. 3. 2016

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu materskej školy v regionálnej recitačnej prehliadke Emmke Foťkovej a Alexíkovi Hurtovi, ktorí preukázali svoje recitačné schopnosti na regionálnej úrovni v DK Handlová.

  Do galérie Recitačná prehliadka "Z dúhovej knižky" boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Blíži sa zápis budúcich prvákov a s ním aj otázky: “Zvládnem prvú triedu? Mám dostatok vedomostí, ktoré potrebujem? Nebudem mať problémy v škole, viem sa sústrediť?.... Odpovede na tieto otázky sa hľadajú ťažko ale pomôcť môžu aj odborné posúdenia psychológov, ktoré dostanú rodičia po úspešnom absolvovaní týchto testov deťmi priamo v materskej škole. Preto Vám, milí predškoláci, prajeme, aby ste preukázali v testoch všetko, čo ste sa doteraz v MŠ naučili a boli so svojimi výsledkami spokojní!

 • 12. 3. 2016

  Do galérie Poznávame Partizánske boli pridané fotografie.

 • V sobotu 12.3.2016 sa v Košiciach uskutočnilo 2. kolo slovenského pohára KARATE detí do 11 rokov. Zúčastnilo sa ho 368 detí zo 46 klubov Slovenska. Laurika opäť v silnej konkurencii 30 súťažiacich obsadila 7. miesto vo svojej kategórii "Staršie žiačky 10-11 rokov začiatočníčky".

  Zároveň klub, ktorý Laurika reprezentuje "ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA" obsadil 1. miesto a stal sa najúspešnejším klubom turnaja.

 • 13. 3. 2016

  Srdečne gratulujeme našim šikovným speváčkam z materskej školy Dianke Homolovej a Emke Lenhartovej,  ktoré si v okresnom kole v speve ľudových piesní vyspievali dve druhé miesta.

 • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • V sobotu 13.2.2016 sa v športovej hale Niké Aréna v Prievidzi uskutočnilo 1. kolo slovenského pohára karate detí do 11 rokov. Zúčastnilo sa ho takmer 400 súťažiacich. 

  Naša žiačka 5.A triedy Laurika Kmeťová v silnej konkurencii obsadila krásne 5. miesto vo svojej kategórii za "staršie žiačky 10-11 rokov začiatočníčky", kde súperila s 26 súperkami. Tým sa zároveň nominovala na Majstrovstvá karate Slovenska, ktoré sa uskutočnia v máji v Poprade.

 • 9. 2. 2016

  Divadlo CLIPPERTON nesklamalo. To boli prvé slová po úspešnom predstavení rozprávky, v ktorej popletený Polepetko nakoniec získa srdce krásnej princeznej a dobro a láska zvíťazili nad zlom. O tom, čo tomu predchádzalo, určite doma porozprávajú aj vďačné deti materskej i základnej školy. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

 • Dňa 8.2.2016 sa v našej škole uskutočnil karneval. Zúčastnili sa na ňom žiaci 1. - 4. ročníka. Spolu bolo ocenených 36 masiek. Na prvých piatich miestach sa umiestnili žiaci, ktorí mali najoriginálnejšie masky:

  1. Socha slobody - Hanka Rebrová 2.A, 2. Hríbik - Monika Višňovská 1.A, 3. Vychovávateľka - Hana Sára Janesová 4.tr., 4. Šašo - Samuel Bátora 1. B, 5. Mexičanka - Lenka Višňovská 4.tr.

 • 5. 2. 2016

  Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... tieto slová piesne sa z celej sily ozývali nielen materskou, ale aj základnou školou. Veď karnevalový deň je predsa len 1x v roku a to vedia všetky deti. Tento rok bol opäť trochu iný. Pani učiteľky pripravili deťom súťaže, v ktorých museli prejaviť svoje spevácke, tanečné i pohybové schopnosti. Všetko dopadlo na jednotku a už teraz sa tešíme na video, kde si to pozrieme ešte raz. Ďakujeme pánovi starostovi za kamerový záznam. 

 • 30. 1. 2016

  Žiaci z vlastivedno-poznávacieho krúžku navštívili mesto Martin

 • Obvodové kolo 10.11.2015 - 1.miesto

  Okresné kolo 19.11.2015 - 2.miesto

   

 • 19. 1. 2016

  V dňoch 11. - 15. januára 33 našich žiakov absolvovalo lyžiarsky kurz v Jasenskej doline. Ubytovaní boli v penzióne Jarabina asi 150 m od lyžiarskeho strediska. Prvé dva dni nám mrholilo, no od stredy zavládla pravá zima. Žiaci sa zdokonalili v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. V rámci kurzu absolvovali aj zaujímavý snežnicový výlet. Dúfame, že tento kurz pritiahne našich žiakov k zimným športom a pobytu na čerstvom vzduchu.

 • 22. 12. 2015

  sa konali 22.12. v telocvični ZŠ. Žiaci 1. aj 2. stupňa si za pomoci triedych učiteľov pripravili pekný vianočný program. Svoje aktivity predviedli žiaci z dramatického krúžku pod vedením Mgr. Benkovej. Ďakujeme za príjemné dopoludnie.

 • dosiahol žiak 9. ročníka Adam Jariabka. V silnej konkurencii 22 žiakov ho od 3. miesta delil iba jeden bod. Srdečne blahoželáme.

 • 12. 12. 2015

  ...na zámku v Bojniciach absolvovali žiaci z krúžku SLOVENČINA NETRADIČNE. Prezreli si jednotlivé expozície a v zámku ich sprevádzali víly a rozprávkové postavičky. Zaujala ich pekná vianočná výzdoba a tiež stretnutie s Mikulášom. Do galérie Rozprávkové Vianoce boli pridané fotografie.

 • 14. 12. 2015

  Výrazný výtvarný úspech dosiahla iba 4-ročná REBECKA SVITOKOVÁ, ktorá vo výtvarnej súťaži  ktorú, zorganizovalo CVČ Junior Bojnice, získala za svoj návrh vianočnej pohľadnice krásne 2. miesto v kategórii materských škôl. Ocenené práce si máte možnosť pozrieť do konca januára 2016 v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach.

 • 11. 12. 2015

  Ubehli necelé 4 mesiace od chvíle, kedy zasadli do školských lavíc. Veľa sa naučili a mnohé z toho nám aj ukázali pri návšteve v 1. triede. Stále sú to však pre nás deti, o ktoré sme sa s láskou starali v MŠ. Ako inak ich potešiť, ak nie pripomenutím si chvíľ u nás v škôlke, s možnosťou pozrieť si pripravený vianočný  program predškolákov, či pohrať sa opäť so svojimi obľúbenými hračkami. Tak teda, vitajte prváci a nech sa Vám aj naďalej tak darí ako doteraz!

 • 7. 12. 2015

  Kategória 1A - žiaci 5., 6.,  a 7. ročníka:

  1. miesto - Jana Mária Paulk - 6. roč., 2. miesto - Romana Rozenbergová - 7. roč., 3. miesto - Marek Kerata a Michaela Tóthová - 7. roč.

  Kategória 1B - žiaci 8.  a 9. ročníka:

  1. miesto - Držíková Drahomíra - 8. roč., 2. miesto - Durajová Jasmína - 8. roč., 3. miesto - Schlenger Adam - 8. roč.

 • 9. 12. 2015

  Stretávame sa každý rok v tomto čase, aby sme spoločne strávili krásny deň v spoločnosti detí, ktorých očarila hudba, spev, či hra na rôznych nástrojoch. Je to čas, kedy aj naši najmenší škôlkari dostanú príležitosť vystúpiť pred publikom, ktoré ho s láskou odmení silným potleskom. Ďakujeme všetkým učinkujúcim, ktorí nás už teraz predvianočne naladili. Do galérie Vianočný koncert ZUŠ v MŠ boli pridané fotografie.

 • 4. 12. 2015

  Vitaj, vitaj, Mikuláš, kde darčeky pre nás máš? My sme deti dobré veru, nám ich čerti nezoberú, poslúchame dosť a dosť, mamkám, ockom pre radosť.

  Keď dozneli tieto krásne slová básne Vanesky Wiesnerovej, spustil sa uragán piesní, kolied a hier v podaní všetkých detí materskej školy a my dospelí, sme len s radosťou hľadeli na tú iskru prekvapenia detí pri pohľade na hračky a mikulášske balíčky.

 • 27. 11. 2015

  V týchto dňoch sa v obci a jej blízkom okolí zdržujú neznáme osoby, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné.

  Preto žiadame rodičov, aby upozornili a poučili svoje deti o tejto skutočnosti a aby sa deti zbytočne nezdržiavali vonku samé.

 • 26. 11. 2015

  Opäť sme sa stretli spolu - škôlkári i žiaci, ktorí s otvorenými očami i ústami sledovali výkon hercov v rozprávke: "Kráľ Drozdia brada". Profesionálne vystúpenie v nás opäť zanechalo pocit radosti a príjemného umeleckého zážitku. Ďakujeme! 

  Do galérie Divadlo Maska boli pridané fotografie.

 • 25. 11. 2015

  14 žiakov z 8. ročníka sa zúčastnilo na podujatí: Umenie regiónu s puncom zimy a Vianoc v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi, ktoré bolo zamerané na tradície a prezentáciu umeleckých remesiel s ukážkami a možnosťou vyskúšania si rôznych ľudových techník. Podujatie bolo spojené aj s predajom umeleckých predmetov a ozdôb s puncom Vianoc.

 • Pripravujeme sa na celoslovenské testovanie piatakov zo slovenského jazyka a matematiky.


  Harmonogram T5 - 25.11.2015

   

  Matematika   8:00 - 8:15 (15 min.) úvodné pokyny k tesovaniu a rozdanie OH 8:15 - 8:20 (5 min.) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 8:20 - 9:20 (60 min.) administrácia testu z matematiky 9:20 - 9:25 (5 min.) zbieranie testov a OH 9:25 - 9:45 (20 min.) prestávka Slovenský jazyk a literatúra   9:45 - 10:00 (15 min.) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 10:00 - 10:05 (5 min.) rozdanie testov a oboznámenie sa s tesom 10:05 - 11:05 (60 min.) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry 11:05 - 11:10 (5 min.) zbieranie testov a OH Záver testovania   11:10 - 11:30 (20 min.) komisionálne zabalenie spätnej zásielky   podľa pokynov po skončení testovania

 • V sobotu 14. 11. 2015 sa žiaci z krúžku Slovenčina netradične vybrali na celosvetovú výstavu Titanic. Zaujímavá bola cesta vlakom a samotná prehliadka - plavba Titanicom. Cestovali sme v prvej, druhej a tretej triede a prežili dobrodružstvá jednotlivých cestujúcich - účastníkov ozajstnej plavby. Bol to naozaj veľký zážitok. Do galérie Výstava Titanic v Bratislave boli pridané fotografie.

 • 14. 11. 2015

  Do galérie Poznávame Nitru boli pridané fotografie.

 • 7.11.2015 sa v športovej hale v Handlovej uskutočnil 2. ročník Memoriálu Karola Matiaška vo futbale žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ. Hralo sa v kategóriách: 1. - 2. ročník a 3. - 4. ročník.

  Naši žiaci hrali v staršej kategórii. V nej nám konkurovali 4 družstvá handlovských základných škôl. Po troch víťažstvách a 1 remíze sme obsadili 1. miesto a obhájili tak minuloročné prvenstvo. Zároveň sme sa stali aj najúspešnejším družstvom a získali sme putovný pohár. Najlepším hráčom kategórie bol vyhlásený náš Timotej Paulík. Turnaja sa zúčastnili: 4. ročník - T. Paulík, M. Folenta; 3. ročník - T. Strmeň, B. Kmeť; 2. ročník - S. Mokrý, M. Líška, M. Kalman; 1. ročník - N. Kováč.

 • 24. 10. 2015

  Do galérie Poznávame Bojnice boli pridané fotografie.

 • Žiaci 5. a  6. ročníka pracujúci v krúžku Slovenčina netradične navštívili Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, kde si pozreli výstavu k 200. výročiu narodenia L. Štúra. Pre dôchodcov pripravili hudobno-slovné pásmo. So záujmom si prezreli expozíciu Slovenského banského múzea v Handlovej a zabavili sa prácou v ekodielňach.

 • 4. 11. 2015

  Práve v Deň materských škôl k nám do MŠ prišli vzácni hostia, ktorí nám s láskou k ľudovým tradíciám obce predstavili tradičné ľudové nástroje, ktoré vznikli vďaka pracovitým rukám p. M. Ondrejoviča a reprezentujú našu obec po celom Slovensku i v zahraničí.  Pri veselých tónoch heligónky v podaní vedúceho FS Hájiček p. E. Trgiňu sa rozospievali všetky deti MŠ.

 • 3. 11. 2015

  Na ihrišku v Chrenovci-Brusne sa uskutočnilo obvodové kolo česko-slovenského turnaja vo veľkokm futbale základných škôl CocaCola Cup 2016. Zúčastnili sa ho žiaci ZŠ G. Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno, ZŠ s MŠ Lazany, ZŠ V. Benedikta Nedožery-Brezany, ZŠ Školská Handlová. Víťazom sa stala ZŠ G. Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno a postúpila do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční na jar. 

 • 4. 11. 2015

  V našej materskej škole oslávime tento deň ľudovými tradíciami, v spoločnosti ľudového výrobcu trombít z obce p. Michala Ondrejoviča a vedúceho FS Hájiček Ing. Emila Trgiňu. Už teraz sa tešíme!!!

  Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).

 • 27. 10. 2015

  Slávnostnej imatrikulácie sa zúčastnilo 30 prvákov. Po zaujímavom programe, ktorý pripravili žiaci 3. a 4. ročníka, plnili prváci súťažné disciplíny a boli pasovaní do cechu školského. Na záver všetci prváci zarecitovali "sľub prváka". Odmenou im bola sladká medaila, certifikát a malé sladké občerstvenie.

 • Do galérie Obvodné kolo v stolnom tenise chlapci boli pridané fotografie.

  Dňa 27.10.2015 sa na našej škole konalo obvodné kolo v stolnom tenise, na ktorom sa zúčastnili 4 družstvá clapcov. Naše družstvo v zložení M. Hromadík, J. Lihotský a J. Hromadík obsadili 1. miesto a postupujú na okresné kolo. Najlepším hráčom bol M. Hromadík, ktorý neprehral ani jeden set. Blahoželáme chlapcom a držíme palce na okresnom kole.

 • 24. 10. 2015

  Október - mesiac ako každý iný a predsa jedinečný.

  Skrýva v sebe úctu a lásku, ktorou chceme zahrnúť našich starkých. Aspoň na chvíľu im dať pocítiť, že sme tu pre nich, ako oni boli pre nás, keď sme boli deťmi.

  Sviatočnú kytičku ľudových piesní, básní a tančekov uvili za všetky deti MŠ Emmka, Dianka, Simonko a Mariánko.

 • Od 1.9.2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla.

  Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok na čas od 30. apríla do 31. mája.

 • 3. 10. 2015

  Prvú októbrovú sobotu sa začala činnosť vlastivedno-poznávacieho krúžku. Žiaci 3.-4. ročníka sa vybrali spoznávať naše okresné mesto Prievidza. Spoznali tieto časti: železničnú a autobusovú stanicu, úrad práce, budovu vysokej školy, budovu Okresného súdu, Prior - námestie, hotel Magura - námestie a nákupné centrum Korzo. Ako dopravný prostriedok sme využili vlak. Foto z výletu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne
  972 32 Chrenovec-Brusno, č. 395
 • > 046/5471 019, 5471 133
  RNDr. Marián Šorl, riaditeľ školy

  > 046/5471 011, 5471 133
  Mgr. Viera Borková, zástupkyňa riaditeľa

  > 0908 426 334, 046/5471 133
  Martina Strmeňová, ekonómka školy

Fotogaléria